Makalelerim

 1. Kalafat H, Geçioğlu A, Ertem M.:Karaciğer Amip Abselerinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri. 18 olgunun değerlendirilmesi. Medica, 5(9):5-10, 1989.
 2. Gürgen T, Göksoy E, Ertem M.: Massif Gastrointestinal kanamaya neden olan mide leiomiyonu (Bir olgu bildirisi).Medica, 5(11):13-15, 1989.
 3. Sarıyar M, Özbay G, Kalafat H, Ertem M.: Epitelyal Dalak Kistleri. Klinik Gelişim, 4(4):850-852, 1990.
 4. Taşçı H, Kalafat H, Ertem M.: Pekmezci S, Öz F.: Tiroglossal Kist Karsinomu (olgu bildirisi). Çağdaş Cerrahi Dergisi, 4(1):52-54, 1990
 5. Koç AE, Ertem M.: Dervişoğlu S, Dabak R.: Mide Leiomyoblastomu. Klinik Gelişim, 4(7):1991.
 6. Taşpınar AH, Ergüney S, Tortum O, Ertem M.: Total Parenteral Beslenme. Bilim Tıp Dergisi, 6:15-19, 1991.
 7. Tortum O, Ertem M.:, Ayan F, Kapan M, Taşpınar AH, Pusane A, Dabak R.: Obstrüksiyona Yol Açmış Kolon Kanserlerine Bağlı Çekum Perforasyonları (5 olgu sunumu). Göztepe Tıp Dergisi, 6:31-34, 1991.
 8. Ergüney S, Tortum O, Taşpınar AH, Ertem M, Gazioğlu E.: Les kystes hydatiques compliqxues du foie. Annales de Chirurgie, 45(7):584-589, 1991. (1-4 Ekim 1990 tarihlerinde Paris’te yapılan Eurochirurgie kongresi’nde sunulmuştur.)
 9. Ergüney S, Tortum O, Özcan M, Ertem M, Bükey Y, Taşpınar AH.: Preoperatif Kolon Hazırlığında Kullandığımız Oral Mannitol’ün Serum Osmolalitesi ve Elektrolit Düzeylerine Etkisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2(1):9-11,1992.
 10. Ertem M, Tortum O, Ayan F, Alponat A, Taşpınar AH, Ertem AD: Rektum Yabancı Cisimlerinde Tedavi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2(1):37-39, 1992
 11. Tortum O, Ergüney S, Ertem M, Taşpınar AH.: Meme Kanserinde Konservatif Cerrahi Girişimler. Karadeniz Tıp Dergisi, 5(3):141-145, 1992.
 12. Tortum O, Ergüney S, Ertem M, Taşpınar AH, Özcan M, Ertem AD.: Karaciğer Primer Kanserlerinde Cerrahi İşlem. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 14(1):71-78, 1992.
 13. Tortum O, Taşpınar AH, Ergüney S, Ertem M, Özcan M.: Kanser Epidermiyolojisi SBAD, 3(3): 239-240, 1992.
 14. Tortum O, Ergüney S, Ertem M, Özcan M, Yavuz N, Taşpınar AH, Öz B, Uslu E: Ketorolak’ın Deneysel Kolon Anastomoz İyileşmesine Etkisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2(2):58-62, 1992.
 15. Öz F, Doğusoy G, Tortum O, Ertem M, Çırpıcı Y, paksoy M, Uslu İ.: Hashimoto tiroiditli vakalarımızın çeşitli açılardan değerlendirilmesi. Türk Patoloji Dergisi, 8(2):78-81, 1992.
 16. Ertem M, Tortum O, Ergüney S, Alponat A, Taşpınar AH, Özcan M: İnce ve Kalan Barsak Yerleşimli Crohn Hastalığında Cerrahi Tedavi Yaklaşımları. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 15(2)197-206, 1992. (Uzmanlık tezimin özetlenerek makaleye dönüştürülmüş şeklidir).
 17. Ergüney S, Ertem M, Taşpınar AH, Tortum O: Surgical Therapy in Alkaline Reflux Gastritis, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 23(3):399-404, 1992. (Ulusal Cerrahi Kongresi ’90, İstanbul 1990’da bildiri olarak sunulmuştur).
 18. Ergüney S, Tortum O, Özcan M, yavuz N, Ertem M, Dabak R.: Peritonitli Sıçanda Polivinil-İyod ile Yapılan periton Lavajının Asit-Baz Dengesi Üzerine Etkisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 7(4):201-204, 1993.
 19. Düren M, Ertem M, Özcan M, Yardımcı H, Bükey Y.: Gastrointestinal Karsinomlu Hastalarda Total Parenteral beslenme. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 1(4):265-268, 1993.
 20. Bükey Y, Ertem M, Düren M, Ziylan E.: Laparoskopik Kolisistektomi Deneylerimiz (İlk 150 olgunun değerlendirilmesi). Klinik Deneysel Cerrahi Dergisi, 1(3):190-192, 1993.(1.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul 1993’de bildiri olarak sunulmuştur).
 21. Alponat A, Sayın Ü, Büge Ö, Ertem M, Dabak R, Şirin F, Büyükdevrim SA: The Role of aprotinin and Somatostatin in the Treatment of Acute Pancreatitis in the Rat. Turkish Journal of Medical and Biological research. 4(2):141-146, 1993.
 22. Tortum O, Ergüney S, Ertem M, Taşpınar AH.: Kolorektal Cerrahi Girişimlerde Barsak Hazırlığı Yöntemleri. Bilim Tıp Dergisi. 8:11-16, 1993.
 23. Ertem M, Ergüney S, Özcan M, Tortum O, Alponat A.: Une methode D’irrigation colique Per-operatoire chez le patient appendicectomise.J.Chir 130(4):177, 1993.(X.Ulusal Kanser Kongresi, İstanbul 1993’de poster olarak sunulmuştur.).
 24. Tortum O, Ergüney S, Ertem M, Taşpınar AH, Özcan M, Kapan M.: Gastrointestinal Sistem Tümörlerine Bağlı Hepatik metastazlarda Cerrahi Tedavi. Göztepe Tıp Dergisi. 8(2):70-72, 1993.(IX.Ulusal Kanser Kongresi ve VI.Pediatrik Tümörler Kongresi, İzmir 1991’de Bildiri olarak sunulmuştur).
 25. Alponat A, Yavuz N, Göksel S, Ertem M, Dirican A.: A Comparative Study of Cytoprotective Effect of Somatostatin, Sucralfate and Prostoglandin in absolute Alcohol-Induced Gastric Mucosal Injury in Rat. Doğa Tr.J.Medical Sciences (Tübitak) 19:369-365, 1993.
 26. Bükey Y, Düren M, İşcan M, Ertem M.: Karaciğer Hidatik Kistlerinde Postoperatif Bilier komplikasyonların Tedavisi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 8(3):153-155, 1994.
 27. Yavuz N, Kalafat H, Ertem M, Alponat A, Gogas D, Dirican A, Özbay G.: Pretransplant Donör-Spesifik Kan Transfüzyonlarının Gref Sürvisine Etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 10(6):341-346, 1994
 28. Düren M, Ertem M, Bükey Y, Alver O.: Parenteral ve Enteral Beslenmenin Sıçanlarda Kolon Anastomozu İyileşmesi Ürezine Etkileri. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 4(4):158-162, 1994.
 29. Uygun N, Ertem M, Calay Z, Taşpınar AH, Öz F, Yavuz N.: İnvaziv Meme Kanserinde DNA Ploidi ve S Faz Fraksiyonunun Histopatolojik Prognostik Parametreler ile Karşılaştırılması. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 2(1):18-20, 1994.(1.Meme Hastalıkları kongresi, İzmir, 1993’de poster olarak sunulmuştur).
 30. Özcan M, Alponat A, Yavuz N, Göksel S, Ertem M, Gogas D, Dirican A.: A comparative Study of Sucralfate and Cortison enema in Experimental Colitis in Rat. Turkish Journal of Medical Sciences, 20(2):65-68, 1994.
 31. Ertem M, Ergüney S, düren M, Tortum O, Bükey Y: laparoskopik transabdominal preperitoneal (TAPP) inguinal herni tamiri. En. Lap. ve minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 1(1):52-54, 1994.
 32. Ertem M, Yılmaz O, Ergüney S, Köse Y, Menderes G.: PaCO2’nin Pneumoperitoneum Süresi ile İlişkisi. En. Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 1(4):189-191, 1994.
 33. Ertem M, Taşpınar AH.: Radyasyon Enteropatisi ve Tedavisi. Bilim Tıp Dergisi, 10:2-5, 1995.
 34. Ersan Y, Ertem M, Özcan M, Tortum O.: Senkronize Sigmoid Volvulus ve İntersigmoidal internal Herniasyon Olgusu. Kolon ve Rektum Dergisi, 5(1):40-42, 1995.
 35. Ertem M, Ergüney S, İlvan Ş, Düren M, Dervişoğlu S, Koç AE.: Sıçanlarda Karın Duvarında Oluşturulan Defektlerin Polipropilen ve kollajen Kaplı Polipropilen Meş ile Onarımlarının Karşılaştırılması. Klinik Gelişim Dergisi 8(6):3689-3691, 1995.
 36. Anıl Çubukçu, Ertem M, Ergüney S, Hamzaoğlu İ.: İnce Barsak Obstrüksiyonunda Somatostatin ve PGE1 Analoglarının Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkileri. Ulusal Cerrahi Dergisi, 11(4):223-226, 1995.
 37. Ergüney S, Karahasanoğlu T, Ertem M, Tekelioğlu MH: Kolostomi Kapatımında Risk Faktörleri. Kolon ve Rektum Hast. Derg. 3(5):110-114, 1995.
 38. Ertem M, Tanyeli E, Ergüney S, Tortum OB, Yavuz N.: La détermination des mesures du colon sigmoide et leur rapport avec le volvulus. Bulletin de l’Assoc.des Anatomistes 79:5-6,1995.
 39. Düren M, Ertem M, Bükey Y, Özyeğin A, Öz F, Düren E.: Tiroid Karsinomları. Ulusal Cerrahi Dergisi, 12(1):43-49, 1996.
 40. Akçal T, Ertem M.: Chiliaditi Sendromu(olgu sunumu).Kolon ve Rektum Hast.Der. 6:87-89,1996.
 41. Ertem M, Karahasanoğlu T, Yavuz N, Ergüney S, Alemdaroğlu K.: Laparoskopik fıtık tamiri:total ekstraperitoneal yaklaşım. End Lap Minimal İnvaziv Cer Derg. 3: 224-228, 1996.
 42. Ertem M, Düren M, Ergüney S, Koç AE.: İnsizyonel Herni Tamirinde Prostetik Meş Uygulama Deneyimimiz. Çağdaş Cerrahi Dergisi 10: 161-163, 1996.
 43. Ertem M, Ergüney S, Tekelioğlu MH, Taşpınar AH.: La traitement chirurgical programmé de la maladie diverticulaire compliqueé . Archives de L’Union Medicale Balkanique . Tome XXXI.  1(5): 14-16, 1996.
 44. Ertem M, Yavuz N, Düren M,Egüney S,Özyeğin A.: Endoskopik retropeitoneal adrenalektomi. End.Lap.ve Minimal İnvaziv Cerrahi. 4:34-37,1997.( III.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi ,16 Mayıs 1997, İstanbul’da bildiri olarak sunulmuştur).
 45. Ertem M,Yavuz N,Tanyeli E,Marur T.:Laparoskopik inguinal fıtık cerrahisi. Aile Hek Derg. 1(2):74-77,1997.
 46. Karahasanoğlu T, Paksoy M, Çarkman S, Ertem M, Uras C.:Açık ve laparoskopik total ekstraperitoneal(TEP) fıtık tamirinde kan gazı ve stres hormon cevabı. End.Lap.ve Minimal İnvaziv Cerrahi.1:43-46,1998.
 47. Göksoy E, Ertem M.:Karaciğer tümörlerinde implantabl-infüzyon port-Kateter sistemi uygulaması(Hepatik arter infüzyon kemoterapisi). Aktüel Tıp Dergisi. 3(5):257-262,1998.
 48. Ersan Y, Yusuf  Ç,  Ertürk S,  Ertem M, Ali Şahin D.: Komşu organlara doğrudan yayılma gösteren mide karsinomu olgularında rezektif cerrahi girişimin sonuçları.Cerrahpaşa Tıp Derg. 29(1):7-13,1998
 49. Ertem M, Uras C, Karahasanoğlu T, Ergüney S, Alemdaroğlu K.: Laparoscopic approach to hepatic hydatid disease. Dig Surg. 15(4): 333-336, 1998.( ALSA-Thailand Endosurgery Congress.27th-30th October 1996, Hua-Hin Thailand’ta bildiri olarak sunulmuştur).
 50. Düren M, Yavuz N, Salihoğlu Z, Göziş G, Ertem M.: Transservikal Videoendoskopik Paratiroidektomi:İlk deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Dergisi. 15(1): 57-60,1999.
 51. Bozkurt AK, Ertem M, Yavuz N, Aslan C, Yüceyar L, Ertem AD.: Bilateral endoskopik retroperitoneal lomber sempatektomi(olgu sunumu). End.Lap.ve Minimal İnvaziv Cerrahi. 6:152-154,1999.
 52. Yavuz N, Pekmezci S, Ertem M, Ergüney S, Taşçı H.: Gastroözofageal reflü hastalığında laparoskopik posterior parsiyel fundoplikasyon; (Toupet işlemi).End.Lap.ve Minimal İnvaziv Cerrahi. 6:34-37,1999.
 53. Yavuz N, Hamzaoğlu İ, Ertem M, Yiğitbaşı R, Tortum O, Ertem D.: İnsizyonel ve ventral hernilerde laparoskopik onarım. End.Lap.ve Minimal İnvaziv Cerrahi.6:30-33,1999.
 54. Ertem M, Ergüney S.: Laparoskopik Abdominoperineal Rezeksiyon. Kolon ve Rektum Hast.Der.9(2):72-74,1999.( VIII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 13-16 Eylul 1999 Antalya’da bildiri olarak sunulmuştur).
 55. Ertem AD, Tekin A, Ertem M, Yavuz N, Oral C.: Laparoskopik kolesistektomide aksesuar safra kanallarının önemi. 6(4): 227-230, 1999.
 56. Ertem M, Ergüney, Yavuz N, Bükey Y, Koç AE.: Tek seanslı(ileostomisiz) İleal Poş-Anal Anastomozlar. Kolon ve Rektum Hast.Der. 9(1): 34-37. 1999.( VIII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 13-16 Eylül 1999 Antalya’da bildiri olarak sunulmuştur).
 57. Ertem M.: Batın duvarı fıtıklarında laparoskopik cerrahi. Aktüel Tıp Dergisi. 5(8):24-29.2000.
 58. Ertem M, Yavuz N, Karahasanoğlu T.: Laparoskopik ve  Endoskopik Ekstraperitoneal İnguinal Fıtık Onarımı. Ulusal Cerrahi Dergisi, 16(4): 240-244,2000.
 59. Ertem M. : Our Experience with laparoscopic treatment of liver hydatid cyst. Archives de L’Union medicale Balkanique ,35(3): 115-120, 2000. ( 38th World Congress of Surgery . Wienna Austria, 15-20 August 1999 ‘ta bildiri olarak sunulmuştur).
 60. Ertem M.: False recurrence of laparoscopically treated hydatid cysts. Surgery 129(3): 35.     2001 .
 61. Tolga B,Altınlı E, Ertem M, Karahasanoğlu T .: CO2 Pnömoperitonunun Azoksimetan ile indüklenmiş in vivo kolon kanseri gelişimine etkisi (deneysel çalışma) . End.Lap.ve Minimal İnvaziv Cerrahi.8(3) : 66-70, 2001.
 62. Karahasanoglu T, Altinli E, Ergüney S, Ertem M, Numan F, “Laparoscopic       enucleation of giant liver hemangioma”, Surg Endosc, DOI:10.1007/s004640042034               (2001), Surg Endosc, 15(12) : 1489 , 2001.
 63. Altınlı E,Yavuz N, Ergüney S, Ertem M,Bükey Y,Akçal T .: Hemoroid ve rektal mukozal prolapsus tedavisinda dairesel stapler anoplasti uygulaması. Kolon rektum hastalıkları dergisi. 11(3):80-83, 2002.
 64. Altınlı E, Kapan S, Uras C, Balkan T, Ertem M, “Laparoskopik Splenektomide Cerrahpaşa Tecrübesi : Anterior ve Lateral Yaklaşım” End. Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 9(2): 85-89, 2002.
 65. Ertem M, Karahasanoğlu T, Yavuz N, Ergüney S.: Laparoscopically Treated Liver Hydatid Cysts . Arch Surg  127: 1170-73, 2002
 66. Ertem M. Laparoskopik Onkolojik Kolorektal Girişimler: Patopizyolojik ve Teknik Risk Yönetimi. Kolon Rektum Hast.Derg., 11(4): 103-107.2001.
 67. Ertem M , Baca B, Doğusoy G, Ergüney S, Yavuz N.: Thoracoscopic enucleation of a giant submucosal tumor of the esophagus. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2004 Apr;14(2):87-90.
 68. Baca B,Demiryas s,Ayan F,Paksoy M. Ertem M.: Kolorektal kanserde laparoskopik rezeksiyon:ilk 30 hastanın Ameliyat Bulguları ve Uzun Dönem Sonuçları. End. Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 12(2): 55-64, 2005.
 69. Zengin K,Kılıç İ,Çarkman S,Paksoy M, Ertem M.: İntramural İnce Barsak Kanamasında Diagnostik Laparoskopinin Yeri. End. Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 12(2): 65-68, 2005.
 70. Zengin K, Kılıç İ,Paksoy M, Ertem M.: Laparoskopik Gastrostomi : Ne zaman yapılmalı? . End. Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 12(2): 69-73, 2005.
 71. Avtan L , Ertem M.: Kasık fıtığı tedavisinde videoskopik cerrahi onarımı.Türkiye Klinikleri J Med Sci 2(1):17-21,2006
 72. Malazgirt Z, Topgül K,Somken S,Ersin S,Turkcapar A, Gok H,Gönüllü N,Paksoy M,
  Ertem M.: spigelian hernias: prospective analysis of baseline parameters and surgical    out come of 34 consecutive patients. Hernia  10 : 326-330 , 2006.
 73. Ertem M, Baca B.: Laparoskopik kolorektal girişimlerde güncel durum . Ulusal Cerrahi Dergisi  22(3): 116-119, 2006.
 74. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M .: Kanayan Mide stromal tümörde acil wedge laparoskopik rezeksiyon. End. Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 13(3): 126-130, 2006.
 75. Ozcan UA, Yilmaz S, Akansel S, Cizmeli MO, Ertem M.:An unusual cause of small bowel obstruction: CT diagnosis of dried apricots. Emerg Radiol.Nov;14(6):417-9.2007
 76. Ertem M , M.Paksoy, S.Avcı : Pankreas koruyucu duodenenktomi: olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi . 24(2) : 96-99,2008
 77. Alver O, Ersoy YE, Aydemir I, Erguney S, Teksoz S, Apaydin B, Ertem M.: use of house  advancement flap in anorectal diseasesWorld J Surg. Oct;32(10):2281-6,2008
 78. Ertem M, Özveri E.: kolorektal cerrahide laparoskopik uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Gen Surg . 2(3): 142149 . 2009
 79. Ertem M .: Lap Sağ-hemikolektomi, Lap sol-hemikolektomi .XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P:102 , Antalya ,mayıs 2009
 80. Ertem M , Bakar Ö , Özveri E. Yılmaz S.: İki verrüköz kanser olgusu ve cerrahi yaklaşım. Ulusal Cerrahi Dergisi 25(2) 68-71,2009.
 81. Ertem M, Karataş A, Gök H, Yılmaz S.: Rare complication following Longo operation: giant rectal haematoma : case report. ANZ J Surg 79 . 2009
 82. Salihoglu Z, Yildirim M, Demiroluk S, Kaya G, Karatas A, Ertem M, Aytac E.:Evaluation of intravenous paracetamol administration on postoperative pain and recovery characteristics in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2009 Aug;19(4):321-3
 83. Ertem M, Ozben V, Ozveri E, Yilmaz S.Application of laparoscopy in the management of obscure gastrointestinal bleeding. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. Apr;20(2):89-92. 2010
 84. Ertem M, Ozben V, Yilmaz S, Ozveri . The use of tacker and arthroscopy cannules in  SILS cholecystectomy.   J Laparoendosc Adv Surg Tech A.  Jul-Aug;20(6):551-4. 2010
 85. Vardareli E, Tiftikçi A, Tözün N, Özveri E, Ertem M.: Anemiye neden olan Dev inflamatuar fibroid polip: olgu sunumu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 1(2): 115-117.2010.
 86. Ertem M. The 32nd International Congress of the European Hernia Society, 6-9 October 2010, Hernia. 2011 Aug;15(4):469-70.
 87. Ertem M, Ozben V.:Stapled mucosectomy: an alternative technique for the removal of retained rectal mucosa after ileal pouch-anal anastomosis. Gut Liver. 2011 Dec;5(4):539-42.
 88. Ertem M, Ozben V, Gok H, Aksu E.: An unusual case in surgical emergency: Abdominal cocoon and its laparoscopic management. J Minim Access Surg. 2011 Jul;7(3):184-6.
 89. Ertem M, Özveri E, Gök H.: Hiatal fıtıklarda yamalı onarım: cerrahi teknik ve erken dönem sonuçlarımız. Ulusal carrahi dergisi 2011; 27(3):222-226.
 90. Ertem M, Özveri E.: Laparoskopik total ekstraperitoneal fıtık onarımı. End. Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2011; 18(2):117-121.
 91. Ertem M.: Laparoskopik robotik cerrahi yöntemleri (AESOP,Zeus, da Vinci). Türkiye klinikleri j Gen-Special Topics 2011; 4(3).77-82
 92. Ertem M, Aytaç E, Karaduman Z.: Cystic hydatid disease of the gallbladder. Turk J Gastroenterol. 2012;23(6):825-6.
 93. Ertem M, Aytac E, Gok H.Single port totally extraperitoneal (STEP) hernia repair: improving the benefits of one-day surgery setting. Hernia. 2012 Dec;16(6):737-8.
 94. Ertem M, Gök H, Ozveri E. Standardized technique of single surgeon in TEP repair:17 years experience. Surg Chron 2012;17(4):261-265.
 95. Ertem M, Aytaç E, Özveri E, Vardareli E. Single Port Assisted Trans-Anal Local Excision. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi 2013;23(1):48-51.
 96. Ertem M, Gök H, Özveri E. Single incision (with multi-input single port) laparoscopic colorectal procedures: Early results. Ulusal Cer Derg 2013;29:119-23.
 97. Ertem M, Özveri E. Mide kanserinde laparoskopik ve robotik cerrahi .2013 6(3): 104-10.
 98. Ertem M, Ozveri E, Gok H, Ozben V.: Single incision laparoscopic total gastrectomy and d2 lymph node dissection for gastric cancer using a four-access single port: the first experience. Case Rep Surg.  Aug 25. 2013
 99. Ertem M, Ozben V, Gok H, Ozveri E.: Relaparoscopic treatment of recurrences after previous laparoscopic inguinal hernia repair.Minim Invasive Surg. Nov 28. 2013.
 100. Kucuk GO, Ertem M, Kepil N. : Histopathological Response and Adhesion Formation After  Omentectomy with Ultrasonic Energy, Bipolar Sealing, and Suture Ligation. Indian J Surg 2013 .s12262-013-1005-2.
 101. Ertem M, Aytaç E, Özveri E, Vardareli E . Single port assisted trans-anal local excision. . KolonRektum Hast Derg 2013;23:48-51.
 102. Ertem M, Hatipoğlu E.: Rektal yerleşimli NET'lerde cerrahi yaklaşım. Kanser Gündemi 2016; 4(3):53-55.
 103. Hatipoğlu E, Akıncı O,  Ertem M.: Zor Ftıtklar.Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 2017;10(1):50-5
 104. Ertem M, Babür T. Akalazyada Robotik Cerrahi.  Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları . 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.56-9.
 105. Babür T, Ertem M. Kolon kanserinde laparoskopik cerrahi. Kolon Kanseri. Kanser Gündemi Dergisi; Volume.  2019. 7(1): p.39-44
 106. Babür T, Özveri E, Ertem M. Gallbladder Duplication: A Rare Case Treated Laparoscopically. ACU Sağlık Bil Derg . 2020; 11(1):186-189.
 107. Özveri E, D.E.T. Şanlı, Yıldırım D, Gök H, Ertem M.Magnetic resonance visualization of iron-loaded meshes in patients with pain after inguinal hernia repair.  Hernia 2020; Mar 12. https://doi.org10.1007/s10029-020-02168-9 online ahead of print.
 108. Hatipoğlu E, Ertem M, Ergüney S.: Retroperitoneal Tümörlerde Cerrahi. Kanser Gündemi Dergisi. 2020;8(1).29-35.