Kitap Bölümleri

 1. Ertem M.: İntraabdominal infeksiyonlarda Laparoskopik Girişimler. İntraabdominal İnfeksiyonlar. Editör Prof. Dr. Hasan Kalafat. Bilimsel Tıp Yayınları, Ankara, Aralık 1998.
 2. Ertem M.: Çalışma Alanının Oluşturulması: Eksraperitoneal Yaklaşım. SAGES El Kitabı. Çeviri Editörü: Metin Ertem. Yüce Yayım, İstanbul,2000.
 3. Ertem M.: Laparoskopik Segmental Kolektomiler, Anterior Rezeksiyon ve Abdominoperineal Rezeksiyon. SAGES El Kitabı. Çeviri Editörü: Metin Ertem. Yüce Yayım, İstanbul,2000.
 4. Ertem M.: Laparoskopik İnguinal Fıtık Onarımı: Transabdominal Preperitoneal (TAPP) ve Total Ekstraperitoneal (TEP). SAGES El Kitabı. Çeviri Editörü: Metin Ertem. Yüce Yayım, İstanbul,2000.
 5. Ertem M.: Ventral Fıtıkların Laparoskoik Tamiri. SAGES El Kitabı. Çeviri Editörü: Mertin Ertem. Yüce Yayım, İstanbul,2000.
 6. Ertem M.: Hepatik Ensefalopati . Current Surgical Therapy. Sixth edition. ed: J. L. Cameron. 2001. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Sabri Ergüney - Prof. Dr. Yusuf Çiçek.
 7. Ertem M.:Laparoskopik İnguinal Fıtık Onarımı. Current Surgical Therapy. Sixth edition. Ed: J. L. Cameron 2001. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Sabri Ergüney - Prof. Dr. Yusuf Çiçek
 8. Ertem M,: Kolesistektomi:Endikasyonlar, laparoskopik teknik ve komplikasyonlar. Aktuel Gastroenteroloji ve Hepatoloji. Editör: Göksoy E. Bilmedya Grup. 2001. İstanbul s.150-155.
 9. Ertem M.: Laparoskopik cerrahinin ilkeleri. Maingot Abdominal Operasyonlar Çev.Ed.: Ahat Andican. Nobel. İstanbul 2008.
 10. Ertem M. : Cure Laparoscopique D’une hernie incisionnelle etranglee avec prothese. Chirurgie herniaire tome 3. Herniaes ventrales et eventrations reparations quvertes et laparoscopiques. Ed.: Avcı C. Springer. 2010. p 32-34 .
 11. Ertem M.: Hernie femorale etranglee reparee par TEP. Chirurgie herniaire tome 2. Herniaes ventrales et eventrations reparations quvertes et laparoscopiques. Ed.: Avcı C. Springer. 2010. p 228-230
 12. Ertem M.: Kasık Fıtığı. Genel Cerrahi Ders Kitabı. Cilt II. Ed. : Ertugrul Göksoy İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayınları 280. 2010. p. 1097-1110.