Kanser Cerrahisi ve Sıcak Kemoterapi

Kanser Tedavisinde 'Tümör Azaltıcı Cerrahi ve Sıcak Kemoterapi' Yaşam Süresini Uzatıyor.

Son yıllarda uygulanmaya başlanan ve karın içi ileri evre kanserlerinde uygulanan ‘tümör azaltici cerrahi girisimle birlikte uygulanan intraperitoneal sıcak kemoterapi’(CRS+HIPEC), bir yandan yaşam kalitesini artırırken, bir yandan da süresini uzatıyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre bu tedavi yönteminden faydalanan hastaların yaşam süreleri  artıyor!

Kalın bağırsak, mide, yumurtalık, karın zarı ve apandisit kanserleri… Bu tür kanser tipleri ileri evrelerde vücuda yayıldıklarında karın içinde çok sayıda tümör oluşturabiliyor. Karın içine yayılan ileri evredeki kanserli hastalarda uygulanan cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi gibi yöntemlerde zamanla yanıt alınamayan bir süreç başlıyor. Yaşamı sonlandıran dönem de, genellikle karın içine yayılan ve sayılamayacak kadar çoğalan bu tümör parçalarının bağırsak sistemini tıkayarak çalışmaz duruma getirmesi sonucu başlıyor. İşte bu noktada son yıllarda uygulanmaya başlanan ‘sitoredüktif cerrahi ( tümör hücre sayısını azaltan ) işlem ve sıcak kemoterapi uygulamaları’ devreye giriyor ve hastanın yaşam kalitesini artırırken, süresini de uzatıyor.  Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan ve yapılan bilimsel çalışmalar ile yaşam süresini   uzattığı tespit edilerek bilimsel temellere oturan bu yöntem dünyada gittikçe yayılan oranda uygulanmaya başlamıştır.

İlk olarak karın iç  zarı (periton) soyularak tümörler temizleniyor. Bu işlem açık cerrahi teknikle gerçekleştiriliyor. Cerrahide amaç, karın içindeki tümör parçalarını mümkün olduğunca temizlemek ve sonrasında uygulanacak etkin kemoterapi tedavisine imkan sağlamak. Uygulaması oldukça zor olan ve yaklaşık 6-8 saat süren operasyonda karın zarı soyularak tümörler temizleniyor. İhtiyaç duyulduğunda kanserden etkilenmiş olan dalak, safra kesesi, kalın bağırsak, rektum, rahim , yumurtalık vb. gibi birçok organ çıkarılıyor. Ardından sıra sıcak kemoterapi uygulamasına geliyor”
Kemoterapi ilaçları (ajanları) 42 dereceye kadar ısıtılıyor.

Sıcak kemoterapi’nin cerrahi işlem sonrasında, ameliyathanede, hasta genel anestezi ile uyurken uygulandığını söyleyerek, “Mevcut kanserin cinsine göre kemoterapi ajanları ortalama 42 dereceye kadar ısıtılıyor. böylece kemoterapik ilaçların etkileri artırılmış oluyor.  Ardından pompa özelliği olan cihaz yardımıyla ilaçlar defalarca karın içinde dolaştırılarak karın içi yıkanıyor. Bu işlem esnasında karın içine yerleştrilen ısı probları ile hastanın vücut ısısı sürekli kontrol ediliyor. Bu işlem ameliyat süresine 1-2 saat ekliyor ve tüm cerrahi işlem toplam 10 saate ulaşabiliyor.

Kemoterapinin  sıcak olarak verilmesinin amacı,  sıcağın tümörleri daha iyi kontrol edebilme yetisine sahip olması. Bir çok ülkede uygulanmaya başlayan bu tedavi yöntemi ile özellikle japonya , Hollanda , İtalya ve Amerika Birlesik Devletleri'nde yapılan bilimsel çalişmaların  sonuçlarına göre  normal kemoterapi tedavisine ek olarak uygulanmasının yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir.

Bu cerrahi teknik ve sıcak kemoterapi yönteminden her hasta bu yöntemden faydalanamıyor. Yöntem sadece karın içinde yayılım gösteren ileri kanserlerde uygulanıyor. Ayrıca kanserin karın içinde de sınırlı olması, yani  beyin,kemik veya akciğer gibi başka bir organa sıçramamış olması gerekiyor. Hastanın bu tedaviye uygun olup olmadığına ise karın içinin MR, PET-CT  gibi ileri tekniklerle yapılan incelemelerden sonra karar veriliyor. Bu tekniğin uygulanması ancak uzman ekipler ile multidisipliner bir yaklaşımla mümkün olabiliyor. Onkolojik cerrahide deneyimi olan ekipler , medikal onkologlar, deneyimli anestezi uzmanları, onkoloji teknisyenleri, yoğun bakım ünitesi ekiplerinin birlikte çalışması gerekiyor.

İLGİLİ SİTELERİM

metin ertem

 

metin ertem