Apandisit

LAPAROSKOPİK APANDEKTOMİ

Akut apandisit acil cerrahi girişimlerdendir. Hastalık saatler içinde gelişip ilerleyerek komplikasyonlarını oluşturmaktadır. Hastalığın geliştiği aynı gün tanı konularak ameliyata alınan hasta genel anestezi ile uyutulur. Üç adet birer ve yarım santimlik kesilerden yerleştirilen portlardan laparoskopik ameliyat gerleştirilerek 1 cml’lik portan hasta olan apandisit çıkarılır. Bu tekniğin avantajı karın içinde değişik pozisyonda yerleşen apandisitin kamera ile kolaylıkla bulunması ve minimal invaziv cerrahinin tüm avantajlarını taşımasıdır. Hasta genellikle ertesi gün ağızdan beslenmeye başlanarak taburcu edilmektedir.

Endikasyonlar (Ameliyat kararı)
1. Akut appendisitten şüphelenildiğinde, laparoskopik appendektomi endikedir. Şişman hastada, genç kadınlarda veya tanının şüpheli olduğu durumlarda özellikle yardımcı olur.
2. Eğer ameliyat endikasyonu sağ alt kadran ağrısıysa, normal appendiksin laparoskopik çıkarılması uygundur.
3. Laparoskopik appendektomi genellikle rastlantısal yapılmaz (örneğin, laparoskopik kolesistektominin bir parçası olarak).

Hasta Pozisyonu ve Ameliyathane Düzeni

 • Hastayı sırt üstü yatırılır.
 • Hastanın kollarını yanlara yerleştiriniz, Bu durum Asistan ve kamera operatörünün gerektiği gibi hastanın baş tarafında hareket etmesine yer açacağından son derece önemlidir.
 • Cerrah hastanın sol tarafında yer alır.
 • Monitörler hastanın kalça hizasında sağa ve sola yerleştirilir.

Trokar Pozisyonu ve Laparoskop Seçimi

 • İlk 10-mm’lik trokar göbeğe yerleştirilir. Görüntüleme için 0 veya 30 derece teleskop kullanılmalıdır.
 • iki adet 5 mm lik trokar pubis bölgesinde sağ ve soldan olmak üzere kilot giriş yerleri kilot içinde kalacak tarzda yerleştirilir.
 • Suprapubik bölgede, orta hatta yerleştirilmesi endoskopik staplere yeterli çalışma alanı bırakmayabilir.
 • Nadiren dördüncü bir trokar appendiksin tutulması veya disseksiyonuna yardımcı olması için gerekebilir.

Appendektominin Yapılışı

 • Hastayı, barsakların pelvis dışına kaymasına ve tanıyı doğrulamak için tam eksplorasyon yapılmasına olanak verecek, aşırı Trendelenburg pozisyonunda yatırılır.
 • Appendiks normalse, karın ağrısına yol açabilecek diğer nedenler araştırılır. Başka neden bulunamazsa, appendektomiye devam etmek mantıklı olacaktır. Birçok olguda fekalit veya patolojinin diğer kanıtları bulunabilecektir.
 • Appendiksin duruşuna göre, mezenterden önce tabanının kesilmesi daha kolay olabilir. Genelde, mezenterin önce kesilmesi appendiks disseksiyonunun tabana kadar yapılmasının en büyük güvencesini oluşturur.
 • Mezoappendiks sırasıyla klipler, koter, ultrasonik bisturi veya endoskopik stapler ile kesilir.
 • Appendiksin tabanı kesilir. Ligatürler veya endoskopik stapler kullanılabilir. Endoskopik stapler zamandan kazandırır, fakat maliyeti önceden bağlanmış iki sütür (pretied suture ligature) kullanımından daha yüksektir. Eğer appendiks normalse, appendiks tabanı ve mezoappendiks birlikte, tek stapler uygulaması ile kesilebilir.
 • Appendiks 12-mm’lik trokarın içine çekip karın duvarının kontaminasyonunu önleyecek şekilde trokarla birlikte çıkartılır. İleri derecede ödemli (şiş) veya kontamine olmuş appendiks çıkarılmayı kolaylaştırmak için piyes torbasına yerleştirilebilir.