Bildirilerim

 1.  Öneş S, Kalafat H, Ertem M, Gümüşel Ü: Les Abces Hepatiques. Xxe Semaine Medicale Balcanique. Resumes, p.87, Athenes, 1988.
 2. Öneş S, Sarıyar M, Kalafat H, Ertem M: Genel Cerrahide Antibiyotik Kullanımının Postoperatif Nozokomiyal İnfeksiyonlar Açısından İncelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi’88. Bildiri Özetleri Kitabı, s:107, İstanbul, 1988.
 3. Taşpınar AH, Ertem M, Tortum O, Ergüney S, Özcan M: Postoperative Evisceration. Xıe Session Des Journees Medicales Balkaniques.Resumes, p:30, İstanbul, 1989.
 4. Ergüney S, Taşpınar AH, Tortum O, Ertem M: Alkalen Reflü Gastrit’te Cerrahi Tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi’99. Özet Kitabı, s:260, İstanbul, 1990.
 5. Taşçı H, Çiçek Y, Ertem M, Pekmezci S: Shouldice Tekniği ile Herni Tamiri. Ulusal Cerrahi Kongresi’90, Özet Kitabı, s.15, İstanbul, 1990.
 6. Göksoy E, Ertem M, Serdengeçti S, Büyükünal E, Molinas N: Kemoterapide uzun süreli İmplantabl-Subkütan Port Sistemleri.İntravenöz Sistemik ve İntraarteriyel (Hepatik) uygulamalar. Ulusal Cerrahi Kongresi’90, Özet Kitabı, s.245, İstanbul, 1990.
 7. Ertem M, Koç AE, Ayan F, Dabak R: Gastro-İntestinal Kanalda Yabancı Cisimler. XXXI. Ulusal Türk Tıp Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul, 1990.
 8. Ertem M, Tortum O, Taşpınar AH, Ergüney S, Özcan M: Özofagus Divertikülleri. XXXI. Ulusal Türk Tıp Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul, 1990.
 9. Taşpınar AH, Ergüney S, Tortum O, Gazioğlu E, Ertem M: Les Kystes Hydatiques Compliques Du Foie. Eurochirurgie,Abstract book p: 403, Paris, 1990.
 10. Taşpınar AH, Tortum O, Ergüney S, Özcan M, Ertem M, Kapan M: Gastrointestinal Sistem Tümörlerinin Yol Açtığı Hepatik Metastazlarda Cerrahi Tedavi. IX. Ulusal Kanser Kongresi ve VI. Pediatrik Tümörler Kongresi, Özet Kitabı, s:51, İstanbul, 1993.
 11. Oral C, Ertem M: İnguinal Hernilerde Laparoskopik Tamir Deneyimlerimiz. 1. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, s:51, İstanbul, 1993.
 12. Göney E, Hızlı F, Evrüke H, Tortum O, Ertem M: Laparoskopik Kolesistektomi ile Tedavi Edilen 1144 Hastada Elde Edilen Sonuçlar. 1. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, s:53, İstanbul, 1993.
 13. Bükey Y, Ertem M, Düren M: Laparoskopik Kolesistektomi Deneyimimiz ve İlk 150 Vakanın Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, s.54, İstanbul, 1993.
 14. Uygun N, Ertem M, Taşpınar AH, Calay Z, Öz F: İnvaziv Meme Kanserinde DNA Ploidy ve S Faz Fraksiyonunun Histopatolojik Prognostik Parametreler ile Karşılaştırılması (Bir ön çalışma). 1. Meme Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, s.81, poster, İzmir, 1993.
 15. Ertem M, Yavuz N, Ergüney S, Tortum O, Taşpınar AH: Meme Kanserinde Konservatif Cerrahi Girişimler. 1. Meme Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, s.36, İzmir, 1993.
 16. Ertem M, Tortum O, Ergüney S, Yavuz N: İntraoperatif Antegrad Kolon İrrigasyonunda Uygulanabilecek Yeni Bir Modifikasyon. X. Ulusal Kanser Kongresi, Poster Özetleri, İstanbul, 1993.
 17. Tortum O, Ertem M, Taşpınar AH, Yavuz N, Özcan M.: Rektum kanserinde lokal cerrahi tedavi. X.Ulusal Kanser Kongresi. 3-7 Mayıs 1993,İstanbul.
 18. Ertem M, Ergüney S, Tortum O, Taşpınar AH: L’Utilisation de Plaques dans la Cure des Eventrations. XXIII. Semaine Médicale Balkanique, Resumes p: 11, İstanbul, 1994.
 19. Aydınlı I, Pekel AF, Ertem M, Çevik N: Kanser Ağrı Tedavisinde Manuel Aktive Edilen İmplante Popa Sistemi Uygulaması. XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kongre Kitabı, s.168, İstanbul, 1994.
 20. Düren M, Ertem M, Bükey Y, Düren E: Carsinoma of the thyroid:An Anlysis of a Personel Series. Ulusal Cerrahi Kongresi’94, Özet Kitabı, s.82, İstanbul, 1994.
 21. Ertem M, Ergüney S, Özcan M, Koç AE: Laparoscopic Sigmoid Colon Resectionb. 4th European Congress of Video Surgery, İstanbul, 1994.
 22. İşcan M, Düren M, Ertem M, Tekelioğlu M, Bükey Y: Colonoscopic Findings in Turkey: Experience ith 1412 cases. Eurosurgery’94. Poster 52, Berlin, 1994.
 23. Ertem M, Karahasanoğlu T, Ergüney S, Büyek Y: Laparoskopik Fıtık Tamiri Deneyimlerimiz. II. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1995.
 24. Ertem M, Düren M, Ergüney S, Büyek Y: Laparoscopic treatment of hydatid disease of the liver. 3th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Video, Trondhem Norway, 1996.
 25. Ertem M,Uras C,Karahasanoğlu T,Ergüney S,Alemdaroğlu K.: Laparoscopic approach to hydatid disease. ALSA-Thailand Endosurgery Congress. 27th-30th October 1996, Hua-Hin.Thailand. abstract book, pp 136.
 26. Ertem M,Karahasanoğlu T,Düren M,Yavuz N,Ergüney S.: Laparoscopic hernia repair: total extraperitoneal approach. 6th European Congress of Surgery. October 1996. The British Journal os Surgery Supplement 83(2): 92-93.1996
 27. Ertem M,Yavuz N,Ergüney S,Göney E.: Instrument related problems in laparoscopic hernia repair. Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery. 17-21 June 1997, İstanbul Abstract book. pp.43.
 28. Ertem M, Yavuz N.: A new instrument to be used in laparoscopic surgery for hydatid disease of the liver. Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery. 17-21 June 1997, İstanbul. Abstract book. pp.87.
 29. Ertem M, Yavuz N, Ergüney S.: Laparoskopik total ekstraperitoneal(TEP) femoral fıtık onarımı. III.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 16 Mayıs 1997, İstanbul. Özet kitabı.s.40.
 30. Yavuz N, Düren M, Ertem M,Ergüney S.: Endoskopik retroperitoneal adrenalektomi. III.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 16 Mayıs 1997,İstanbul. Özet kitabı.s. 46.
 31. Yavuz N, Ertem M.: Gastroözefageal reflü hastalığında laparoskopik Toupet işlemi. III.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 16 Mayıs 1997,İstanbul. Özet kitabı.s. 35.
 32. Yavuz N, Ertem M, Düren M, Ergüney S, Marur T, Özyeğin A.: Endoscopic retroperitoneal adrenalectomy. 6th World Congress of Endoscopic 31 May- June 6,1998. Roma-Italy. Surgical Endoscopy 12(5):723. 1998.
 33. Ertem M,Yavuz N,Ergüney S.: Karaciğer hidatik kistlerinde güvenli laparoskopik cerrahi tedavi tekniği. Ulasal Gastroenteroloji Haftası, XIV.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 12-16 Eylül 1998, İstanbul . abstract book. s. 26.
 34. Ertem M, Yavuz N, Ergüney S, Bükey Y,Ertem AD.: Laparoscopic treatment of liver hydatid disease: Safe and effective Technique. 38th World Congress of Surgery. 15-20 August 1999, Vienna- Austria.abtract book p. 117.
 35. Bükey Y, Ertem M, Ergüney S, Yavuz N,Yerli D.: Tek seaslı ileoanal J-poş anastomozlar. VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 13-16 Eylül 1999.Antalya. özet kitap.s . 64
 36. Ertem M, Ergüney S,Yavuz N.: Laparoskopik Abdominoperineal amputasyon. VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 13-16 Eylül 1999.Antalya. özet kitap.s . 16
 37. Altınlı E, Uras C, Ertem M, Yavuz N : Laparoscopic repair of incisional and venral hernia: prospektive analysis of 20 cases. 8th İnternational Congress European Association for Endoscopic Surgery(EAES) .June 28-July 1,2000 Nice-France, abstract book pp 96.
 38. Karahasanoglu T, Altinli E, Ergüney S, Ertem M, Numan F, “Laparoscopic enucleation of giant liver hemangioma”, 4th Congress of the European Chapter of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association ,104, Amsterdam, 2001.
 39. Balkan T, Altinli E, Ertem M, Karahasanoglu T, “The effect of CO2 Pneumoperitoneum on the development of Primary Colon carcinoma Induced by Azoxymethane Injection”, Joint Meeting of M.S.C.P and T.A.C.S & 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, 140, Antalya, 2001.
 40. Altinli E,Kapan S, Uras C, Karahasanoglu T, Balkan T, Ertem M, “Initial Experience in Laparoscopic Splenectomy :Anterior versus Lateral Approach”, 10 th International Congress of European Association for Endoscopic Surgery, 176, Lisboa, 2002.
 41. Paksoy M,Böler D,Ertürk S,Kapan S,Tüfekçi İ, Ertem M .: Laparoscopic resection of gastric lipoma presenting as acute gastrointestinal hemorrhage:a case report. 3rd mediterranean middle Eastern Endoscopic Surgery Congress,114,İstanbul, 2003.
 42. Ertem M , Paksoy M,Baca B.: Laparoscopic repair of a recurrent ventral hernia after unsuccessful laparoscopic repair. 3rd mediterranean middle Eastern Endoscopic Surgery Congress,121 ,İstanbul, 2003.
 43. Memişoğlu K, Sarıbeyoğlu K,Polat S,Karahasanoğlu T, Ertem M .: Laparoscopic repair of recurrent inguinal hernias. 3rd mediterranean middle Eastern Endoscopic Surgery Congress,135 ,İstanbul, 2003.
 44. N Yavuz, Paksoy M,Ayan F, Ertem M , Tortum O,ergüney S, Baca B.: Laparoscopic practies in colorectal malignancies. 3rd mediterranean middle Eastern Endoscopic Surgery Congress,134 ,İstanbul, 2003.
 45. Ertem M , Baca B,Ergüney S, Yavuz N, paksoy M.: Thoracoscopic enucleation of a giant leiomyoma of the esophagus. 3rd mediterranean middle Eastern Endoscopic Surgery Congress,113 ,İstanbul, 2003.
 46. Yavuz N. Paksoy M.Ayan F. Ertem M. Tortum O.Ergüney S.: Laparoscopic practices in colorectal malignancies. SAGES ,Denver Colarado 2004.
 47. Paksoy M, Ertem M, Özçevik H.: Dev Parastomal herninin laparoskopik mesh ile tamiri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya. p.53
 48. Paksoy M, Ertem M , Aydogan F, Karataş A.: Komplet rektal prolapsusta laparoskopik mesh ile rektopeksi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya. p.55.
 49. Paksoy M, Yavuz N, Ayan F, Ertem M, Tortum O, Ergüney S, Aydogan F.: Kolorektal malignitelerde laparoskopik uygulamalarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya. p.88.
 50. Sunamak O, Erenler B, Bayraktar İ, Karabıçak M, Ertem M, Akçal T.: Olgu sunumu: yetişkinlerde nadir görülen bir diafragma hernisi vakasının laparoskopik tamiri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya. p.354.
 51. Ertem M, Paksoy M, Aydogan F, Özcevik H, Karataş A.: Laparoscopic totally extraperitoneal approach to giant scrotal hernia. 26th International Congress of the European hernia Society  2004, Prague  p.65.
 52. Sunamak O, Erenler B, Bayraktar İ, Karabıçak M, Ertem M, Akçal T.: Olgu sunumu: yetişkinlerde nadir görülen bir diafragma hernisi vakasının laparoskopik tamiri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya. p.354.
 53. Ertem M, Paksoy M, Aydogan F, Özcevik H, Karataş A.: Laparoscopic totally extraperitoneal approach to giant scrotal hernia. 26th International Congress of the European hernia Society 2004, Prague p.65. 
 54. Ersoy YE,Demirbaş S,Aydoğan F,Zengin K,Paksoy M,Ayan F, Ertem M.: İnkarsere Femoral Hernilere Cerrahi Yaklaşım. Ulusal Fıtık Kongresi . s.107.Kapadokya 18-21 . Mayıs 2005
 55. 55. Ayan F,Demiryaş S,Ersoy YE,Belli AK,Kuşaslan R,Aydogan F,Zengin K,Paksoy M,Ertem M.: İnkarsere İnguinal Herni Onarımı yapılan 70 olgunun değerlendirilmesi. Ulusal Fıtık Kongresi . s.63.Kapadokya 18-21 . Mayıs 2005.
 56. Aydogan F, Demiryaş S,Kuşaslan R,Ayan F,Oral C,Paksoy M,Ertem M.: İnsizyonel ve Ventral hernilerde laparoskopik Onarım. Ulusal Fıtık Kongresi . s.47. Kapadokya 18-21 . Mayıs 2005.
 57. Topgül K,Sökmen S,Ersin S,Türkçapar AG,Paksoy M,Ertem M,Malazgirt M.: Otuzdört Spigelian fıtık .çok merkezli prospektif çalışma. . Ulusal Fıtık Kongresi . s.29.Kapadokya 18-21 . Mayıs 2005.
 58. Kuşaslan R,Aydogan F,Demiryaş S,Ayan F,Paksoy M, Ertem M.: Fıtık Operasyonu sonrası mesh reaksiyonları. Ulusal Fıtık Kongresi . s.27.Kapadokya 18-21 . Mayıs 2005.
 59. Zengin K, Kılıç İ, Çarkman S, Paksoy M, Ertem M.: İntramural incebarsak kanamasında diagnostik laparoskopinin yeri. 7.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. s119. 18-21 Eylül 2005 İstanbul.
 60. Şahin İ,Aydogan F,Paksoy M,Ertem M,Zengin K.: Laparoskopik gastrostomi ne zaman yapılmalı?. 7.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. s141. 18-21 Eylül 2005 İstanbul.
 61. Karataş A, Paksoy M, Ertem M , Özben V.: Akalazyada laparoskopik heller myotomi-Dor tekniği sonuçlarımız (video sunumu). Ulusal Cerrahi Kongresi . s 28 . 24-28 Mayıs 2006 Antalya.
 62. Karataş A, Paksoy M, Ertem M , Özben V.: our results of laparoscopic Heller myotomy – Dor operations in patients with achalasia . 10th World congress of enoscopic surgery . s 145. 13-16 September 2006 Berlin.
 63. Yılmaz S, Ertem M .: Kuru kayısı nedeniyle oluşan ince barsak obtrüksiyonu. 2.Uludağ Genel Cerrahide güncel yaklaşımlar Kongresi. S.211 .8-11 Mart 2007. Bursa.
 64. Yılmaz S, Ertem M.: Dev rektal Hematom. Longo Ameliyatı Sonrası Oluşan Nadir ir Komplikasyon. 2.Uludağ Genel Cerrahide güncel yaklaşımlar Kongresi. S.211 .8-11 Mart 2007. Bursa.
 65. Demiryaş S, Baca B, Ayan F, Paksoy M, Ertem M.: Hiatal fıtıklarda laparoskopik yakaşım ve deneyimlerimiz. 2.Ulusal Fıtık Kongresi s.35. 17-20 mayıs 2007 ,Antalya
 66. Ersoy YE, Ertem M, Ergüney S.: Abdoinodermolipektomi uygulanan ventral insizyonel) herniler. 2.Ulusal Fıtık Kongresi s.41. 17-20 mayıs 2007 ,Antalya.
 67. Demirsay S, Baca B, Ayan F, Paksoy M, Ertem M.: Ventral fıtıklara laparoskopik yaklaşım ve denetyimlerimiz. 2.Ulusal Fıtık Kongresi s.68. 17-20 mayıs 2007 ,Antalya.
 68. Bayraktar B, Bayraktar O , Zengin K, Paksoy M, Ertem M, Uras C ,Taş M,Kayabaşı B.: Hiatus hernilerinde laparoskopik deneyimimiz. 2.Ulusal Fıtık Kongresi .poster s.91. 17-20 mayıs 2007 ,Antalya.
 69. Demirsay S, Baca B, Ayan F, Zengin K, Paksoy M, Ertem M.: Kasık fıtıklarına cerahi yaklaşım ve deneyimimiz. 2.Ulusal Fıtık Kongresi .poster s.113. 17-20 mayıs 2007 ,Antalya.
 70. Gök H, Malazgirt Z, Ertem M. Paksoy M ve ark..: Türkiye’de Kasık Fıtığı Cerrahisine Bakış. . 2.Ulusal Fıtık Kongresi . s.70. 17-20 mayıs 2007 ,Antalya.
 71. Ertem M , M.Paksoy, B.Baca, F. Ayan, S. Demiryaş .: Kolorektal Kanser cerrahisinde laparoskopik deneyimlerimiz. s. 400 . Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2008 , Antalya.
 72. Ertem M , Vardareli E, Yılmaz S, Özveri E, Tözün N.:Intraopearative  colonoscopy  in  laparoscopically assisted colon resection at patients with T1 colon tumors. P143. 18th World Congress of the İnternational Association of  Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 8-11 2008, İstanbul.
 73. Vardereli E, Tiftikçi A, Tözün N, Ertem M.:Rare Cause of  upper gastrointestinal stromal tumors presentation of three case. P244. 18th World Congress of the İnternational Association of  Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 8-11 2008, İstanbul.
 74.  Özveri E , Yılmaz S, Vardareli E, Ertem M.: Liver abcess secondery to a wooden skewer migration a case report. P296. 18th World Congress of the İnternational Association of  Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 8-11 2008, İstanbul.
 75. Ayan F, Aytç E,Özben V, Şahin İ, Gürses B, Ertem M.: Tumor seeding in the abdominal wall after percutaneus neddle biopsy for liver metastases of colonnic. Adenocancinoma. P146. 18th World Congress of the İnternational Association of  Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. October 8-11 2008, İstanbul.
 76. Özveri E, Yılmaz S, Ertem M.: stapler hemoroidopeksi yönteminin hastaların yaşam kalitesi üzerine etkisi. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P:340 , mayıs 2009, Antalya
 77. Özveri E, Yılmaz S, Ertem M.: Laparoskopik kolon rezeksiyonlarında intraoperatif kolonoskopinin yeri. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P:333 , mayıs 2009, Antalya
 78. Babür T, Gürsel Çiğ , Ertem M .: Nadir görülen bir olgu: Retrorektal Endometrozis. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P:287 , mayıs 2009, Antalya
 79. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M .: Mide tümörlerinde laparoskopik tedavi: wedge , subtotal total.p.13,  1.Minimal invaziv cerrahi kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs
 80. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M .: Travmatik Dalak Yaralanmasında Laparoskopik Cerrahi Tedavi. p.14,  1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs.
 81. Ertem M , Yılmaz S, Özveri E.: SILS tekniği ile kolesistektomi deneyimimiz. P:25,  1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs.
 82. Yılmaz S, Özveri E, Ertem M.: Akalazya tedavisinde laparoskopik teknik. p.17,  1.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 3 mayıs 2009, Kıbrıs.
 83. Ertem M, Özben V, Paksoy M.: Mide bandı dislokasyonu gelişen morbid obez hastada aynı seansta laparoskopik mide bandı çıkartılması ve sleeve gastrektomi. P:101. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
 84. Ertem M , Özben V, Yılmaz S, Özveri E.: SILS kolesistektomide artroskopi ile iki farklı teknik. P:128. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
 85. Ertem M , Özben V, Yılmaz S, Özveri E.: Kolesistoduodenal fistül tanılı bir olguda laparoskopik kolesistektomi ve düodenum tamiri. P: 139. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
 86. Ertem M , Özben V, Yılmaz S, Özveri E.: laparoskopik tüp jejunostomi ve teknik ayrıntıları. P: 171. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
 87. Küçük GO, Ertem M .: ligasure ultracision  ve balgama yöntemiyle sıçanlarda omentum rezeksiyonu sonrası oluşan intraperitoneal adezyonların karşılaştırılması. P: 160. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009,Antalya.
 88. Küçük GO, Ertem M.: Ligasur,ultracision ve bağlama yöntemiyle sıçanlarda omentum rezeksiyonu sonrası oluşan intraperitoneal adezyonların karşılaştırılması. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. s140. 28-31 Ekim 2009 Antalya.
 89. Ertem M , yılmaz S, Özben V, Özveri E.: Laparoskopik tüp jejunostomi ve teknik ayrıntıları. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. s171. 28-31 Ekim 2009 Antalya.
 90. Aytaç E, Demirtaş S, Mızraklı T, Agayeva A, Ayan F, Paksoy M, Ertem M.: Kasık fıtığında Lichtenstein tarzı onarım ile laparoskopik total ekstraperitoneal onarımın ameliyat sonrası takip sonuçları. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi . p811 . 26-29 Mayıs 2010 Ankara.
 91. Ertem M, Paksoy M, Demiryas S, Akın E, Ayan F.: Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisinde deneyimlerimiz. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi . p418 . 26-29 Mayıs 2010 Ankara.
 92. Demiryas S, Ayan F, Akın M, Paksoy M, Oral C, Ertem M.: Mide kanseri ameliyatları sonrası takip parametrelerimiz ve nüks olgularda cerrahinin yeri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi . p650 . 26-29 Mayıs 2010 Ankara.
 93. Ertem M, Paksoy M, Ayan F, Akın E, Özben V.: Pankreasın ender bir tümörü: solid psödopapiller tümör. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi . p206 . 26-29 Mayıs 2010 Ankara.
 94. Özlem S, Yıldırım Y,Tezcanlı E, Beylergil V, Ertem M, Vardareli E.: İnvaziv meme kanseri tanısı alan bir hastada FDG-PET/BT ile saptanan insidental tiroid papiller karsinomu. VII. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi . s.160 . 22-26 Eylül 2010 Antalya.
 95. Aytaç E, Demiryas S, Mizraklı T, Agayeva A, Ayan F, Paksoy M, Ertem M.: Asseament of postoprative outcomes after laparoscopic total ekxtraperitoneal versus Lichtenstein repair for inguinal hernia. 32.International Congress of European Hernia Society. OP67. October 6-9.2010. Istanbul.
 96. Özben V, Demiryas S, Çelik F, Ayan F, Paksoy M, Ertem M.: A retrospective analysis of laparoscopic ventral hernia repair. 32.International Congress of European Hernia Society. P82 . October 6-9.2010. Istanbul.
 97. Ertem M, Karataş A, Gök H, Özveri E.: Profesyonel sporcularda TEP ile herni Tamiri. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. S32. 27-30 Nisan, 2011. İstanbul
 98. Ertem M.: Torako- Laparoskopik Total Özefajektomi. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. S35. 27-30 Nisan, 2011. İstanbul.
 99. Ertem M,Özveri E, Gök H.: da Vinci robotik dev hiatal herninin yamalı onarımı. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. S40. 27-30 Nisan, 2011. İstanbul
 100. Ertem M, Gök H, Özveri E.: Barsak obstrüksiyonlarının laparoskopik tedavisi. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. S44. 27-30 Nisan, 2011. İstanbul
 101. Ertem M, Gök H, Özveri E. : bir hastada eş zamanlı laparoskopik splenektomi,hiatoplasti,kolesistektomi. 2.Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi. Video no 0025 ref no 82. 21-24 eylül 2011. Antalya.
 102. Ertem M, Karataş A, Gök H, Özveri E.: Profesyonel sporcularda TEP ile herni Tamiri. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. S32. 27-30 Nisan, 2011. İstanbul
 103. Ertem M.: Torako- Laparoskopik Total Özefajektomi. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. S35. 27-30 Nisan, 2011. İstanbul.
 104. Ertem M,Özveri E, Gök H.: da Vinci robotik dev hiatal herninin yamalı onarımı. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. S40. 27-30 Nisan, 2011. İstanbul
 105. Ertem M, Gök H, Özveri E.: Barsak obstrüksiyonlarının laparoskopik tedavisi. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. S44. 27-30 Nisan, 2011. İstanbul
 106. Ertem M, Gök H, Özveri E.: TEP repair of TAPP recurrence: case report. 35th International Congress of the Eurpean Hernia Society.abst book S28 Vo3. May 12-15, 2013. Gdansk Poland.
 107. Ertem M, Gök H, Özveri E.: Experiences of single port totally extraperitoneal (STEP) hernia repair. 35th International Congress of the Eurpean Hernia Society.abst book S41 P030. May 12-15, 2013. Gdansk Poland.
 108. Ertem M, Gök H, Özveri E.: lessons learned from TEP repair of scrotal hernias. 35th International Congress of the Eurpean Hernia Society.abst book S41 P031. May 12-15, 2013. Gdansk Poland.
 109. Ertem M, Özveri E, Gök H.: rektal kanserde laparoskopik intersfinkterik rezeksiyon. XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P238. 15-19 Mayıs 2013 Antalya.
 110. Ertem M, Hakan Gök, Özveri E.: Trans-sfinkterik fistüllerde modifiye gevşek seton tekniği. XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. P273 .15-19 Mayıs 2013 Antalya.
 111. Ertem M, Emel Özveri. Hakan Gök.: Tekport-Dört girişli (octoport) SILS kolon rezeksiyonlarımız. XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. V11 .15-19 Mayıs 2013 Antalya.
 112. Ertem M, Gök H, Özveri E. Skrotal hernilerin laparoskopik onarımından öğrenilenler. 4.Ulusal Fıtık Kongresi, 2013
 113. Ertem M, Gök H, Özveri E, Özben V. TAPP nüksünün TEP ile onarımı:olgu sunumu. 4.Ulusal Fıtık Kongresi, 2013
 114. Ertem M, Gök H, Özveri E. Laparoskopik tekport (STEP) kasık fıtığı onarımı deneyimlerimiz. 4.Ulusal Fıtık Kongresi, 2013
 115. Ertem M, Özveri E, Gök H. Tek kesiden (çok girişli port ile) laparoskopik D2 total gastrektomi:olgu sunumu. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013
 116. Ertem M, Gök H, Özveri E. Ventral fıtıklarda tek kesiden iki ayrı laparoskopik onarım tekniği. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013
 117. Gök H, Ertem M, Özveri E. Abdominal yapışıklığa bağlı obstrüktif hastalarda laparoskopik cerrahi. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013
 118. Ertem M, Gök H, Özveri E. Koledok yaralanmalarında laparoskopik primer tamir:2 olgu sunumu. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013
 119. Demiryaş S, Küçük Y, Papilla B, ulualpK, Ertem M, Taşçı İ.: Femoral fıtıklarda cerrahi. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014 Antalya.
 120. Ertem M, Gök H, Özben V.: A volimetry-based classification system of inguinoscrotal hernias:textile classification. P30. 36th International congress of the european hernia society. 29-31 may 2014. Edinburgh.Scotland.
 121. Ertem M. Laparoskopik intragastrik olarak bezoar çıkarılması.14.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs. 19-22 Nisan 2019.
 122. Ertem M. Özofagus kanserinde total laparoskopik-torakoskopik özofajektomi. 14.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs. 19-22 Nisan 2019.
 123. Ertem M. Erken evre rektal kanser tedavisinde TAMIS (trasanal minimal invasive surgery). 14.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs. 19-22 Nisan 2019.
 124. Ertem M. Laparoskopik ürostomi (ileal conduit) herni onarımı. 14.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs. 19-22 Nisan 2019.
 125. Ertem M. Asiti olan karaciğer sirozlu hastada laparoskopik TEP onarımı (intraperitoneal kamera kontrolü altında. 14.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Kıbrıs. 19-22 Nisan 2019.
 126. Özveri E, Yararbaş K, Ertem M. Two sisters with familial breast cancer without genetic etiology. . 15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya. 17-20 Ekim 2019.